ISO 9000

На предприятии внедрена система качества при производстве продукции ISO 9000